Calendar

Event Information

 • Sun
  23
  Feb
  2020

  Workshop & Concert

  15:00-18:00

  Concert cafe copernicus

  Daguerrestraat 16, 2561 TT Den Haag http://www.dccopernicus.nl/

  Workshop 15:00
  Een workshop over samenspel en samen creëeren, met het gebruikt van simpele liedjes en thema’s.
  Neem je favoriete lied of melodie en ontdek wat we daar van kunnen maken!

  Concert 16:30
  Inventions – Bach Revisited

  “Inventions” is een reis door het creatieproces, een kijkje in de keuken van de componist en een spannend duel tussen twee muzikanten.

  In Bachs tijd was een ‘Invention’ (inventie) een kort thema of muzikaal idee, dat op allerlei manieren met zichzelf gecombineerd, over elkaar heen geschoven of uit elkaar gehaald kon worden (zoals de creativeitsoefening waarbij je zoveel mogelijk manieren bedenkt om een paperclip te gebruiken).

  Bach was hier een genie in. Hij recyclede op deze manier hele stukken en kon urenlang improviseren op een eenvoudige koraalmelodie, dat het de oren van de toehoorders deed klapperen.
  In “Inventions” verrast The Scroll Ensemble door geïnspireerd door Bachs inventieve rijkdom zelf te goochelen met instrumentencombinaties, muziek van Bach en de bouwstenen waar Bach mee speelde.
  Hoe klinkt een vioolsonate op het Chinese blaasinstrument Sheng? En hoe klinkt zo een gerecycled koraal met buitelende omspelingen op blokfluit en altviool? Wat als een violist zijn partita op de piano speelt geïnspireerd door bijvoorbeeld Beethoven, en wat voor andere combinaties zijn er nog mogelijk?
  In zijn Inventionen neemt Bach een kort melodietje (soms zelfs van een andere componist zoals Pachelbel) en werkt het uit, als een personage in een verhaal, altijd hetzelfde maar door het verhaal van het publiek ook altijd veranderend. In deze meest uitdagende vorm van improvisatie wordt met behulp van takken een thema met het publiek gemaakt. Dan begint ons spel in een muzikale dialoog; in tegenstelling tot een enkele pianist kunnen twee spelers niet altijd weten wat de ander gaat doen en die spanning en speelsheid liggen aan de basis van elk The Scroll Ensemble Concert. Kom en maak deel uit van de inventie!

  Robert de Bree – hobo, blokfluit, piano, sheng
  James Hewitt – viool, altviool, piano

  —– English —–

  Workshop 15:00
  A workshop about playing and creating together, using simple songs and themes as a starting point. Bring your favourite song or melody, and discover what it can become.

  Concert 16:30
  Inventions and Partitas- Bach Revisited

  ‘Inventions’ is a journey into the act of creating, a glimpse into the mind of a composer, and an exciting duel between two musicians.

  In Bach’s time, ‘Invention’ implied a theme or a musical idea, which could be developed and used in many different ways (very much in the sense of a creativity exercise where one has to think of as many ways to use a paperclip as possible).

  Bach reused entire pieces, and could improvise on a simple chorale melody for hours. How does a violin partita sound on the Chinese wind instrument, Sheng? And how does a chorale sound with constantly changing transformations on top?

  In his Inventions, Bach takes a short melodic idea (sometimes even from another composer such as Pachelbel) and works it out, like a character in a story, always the same but always changing.
  In this most challenging form of improvisation, we create a theme with the help of the audience (and branches).
  Then we act out a musical dialogue; unlike a keyboard player, one player may not always know exactly which way the other will take it, and this excitement and playfulness lies at the heart of every Scroll Ensemble Concert.

  Come and be part of the invention!